Wikia

Memory Alpha

Akaali

1 378sidor på
denna wiki
Diskutera0

Förindustriell civilisation på en M-klassplanet i alfakvadranten. Enterprise NX-01 besöker denna planet år 2151 och möter där apotekaren Riann som förstår att de är från en annan planet. En annan art, malurianerna exploaterade deras planet utan deras vetskap, vilket orsakade svåra sjukdomar bland akaalierna. (ENT: Civilization)

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki