FANDOM


Böcker är en kulturyttring som består av skrivna ord. Mer moderna varianter är på 2300-talet s.k. holonoveller.