FANDOM


Befälhavare är den person som har befälet. Som exempel kan nämnas befälhavaren över rymdskeppet USS Voyager vilken var kommendör Kathryn Janeway. En befälhavare kan ha befälet över allt ifrån en mindre grupp till en flotta eller armada.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki