Fandom

Memory Alpha

Befälhavare

1 378sidor på
denna wiki
Add New Page
Add New Page Diskutera0

Befälhavare är den person som har befälet. Som exempel kan nämnas befälhavaren över rymdskeppet USS Voyager vilken var kommendör Kathryn Janeway. En befälhavare kan ha befälet över allt ifrån en mindre grupp till en flotta eller armada.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki