FANDOM


Besättningsman (eng. Crewman) är den lägsta ranken en person på ett av federationens skepp kan ha. Den betecknas antingen med ett diagonalt streck eller en tom krage.

Besättningsman delas in i tre grader, besättningsman av tredje till första klassen, beroende på tjänstgöringstid.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki