FANDOM


Doktor är en titel som används för att titulera en läkare. Att vara doktor innebär att man har ansvaret för den medicinska hälsan hos besättningen, man har också unika privilegier (en doktor kan t.ex. entlediga befälhavaren om han/hon anser att det finns medicinska skäl till det). Att vara doktor är ofta synonymt med att vara "CMO". Kända doktorer i de olika Star Trek-serierna har varit:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki