FANDOM


Fanjunkare är en officersgrad som tilldelas befäl som tjänstgjort länge men inte genomgått officersutbildning på Stjänflotteakademin.

Den delas upp i fyra grader: Chefsfanjunkare, Fanjunkare första klass, Fanjunkare andra klass, Fanjunkare tredje klass.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki