FANDOM


Militär term. Befälskedjan är bildad av grader. Enkelt uttryckt; ju högre grad desto mer inflytande har du. I Stjärnflottan finns det två huvudsakligen typer av grader: officersgrader och underofficersgrader. Dessutom förekommer det även civila grader.


Officersgrader Redigera

Officerare är befäl som genomgått officersutbildning på Stjärnflotteakademin eller tjänstgjort länge och väl. Officersgraderna delas i Star Trek dessutom in i tre grupper: flaggofficerare, truppofficerare och tjänsteofficerare.

De som inte genomgått officersutbildning kan endast bli tjänsteofficerare. De som som genomgått officersutbildning går en truppofficersgrad efter utbildningen.

Den lägsta officersgraden är Fanjunkare och den högsta Flottadmiral.

De som genomgår officersutbildning på Stjärnflotteakademin innehar graden Kadett. De kan också kallas rekryt.


Underofficersgrader Redigera

Underofficerare är befäl som inte genomgått officersutbildning. Den lägsta graden är Underofficer tredje klass och den högsta är Förvaltare.

Civila grader Redigera

Exempel på civila grader i Star Trek är diplomat, ambassadör och besättningsman.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki