FANDOM


Kanon är de av kyrkan godkända bibelböckerna, ordet används då i betydelsen "måttstock", "rättesnöre" eller "normgivande skrift" (och därav den utökade betydelsen en etablerad grupp verk, t.ex. de 4 romaner och 56 noveller som utgör Arthur Conan Doyles samlade Sherlock Holmes-produktion). Motsatsen är apokryf.

I Star Trek-världen räknas följande som kanon:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki