FANDOM


Kapten är en militär grad, den amerikanska motsvarigheten heter Lieutenant. Graden kapten "graderas" mitt emellan Fänrik och Örlogskapten. I infanteri är flottgraden kapten jämställd med infanterigraden löjtnant.
I Stjärnflottan graderas graden kapten mittemellan Flottgraden löjtnant och Örlogskapten
I gamla arméer på Jorden (Som Amerikanska armén) delades Infanterilöjtnanter upp i Löjtnant, första klass och Löjtnant, andra klass, i flottgrader är det jämställt med Fänrik och Flottlöjtnant.
I det Romulanska stjärnimperiet finns det också en löjtnantsgrad, det finns även en grad motsvarande kapten. Där heter dock graden motsvarande kapten Romulansk Löjtnant och den motsvarande Löjtnant heter Underlöjtnant. I den gamla Engelska flottanJorden motsvarar Underlöjtnant graden Fänrik.
Det Andorianska kejsargardet använde på 2100-talet graden kapten.
Graden antas också finnas i flera andra civilisationers gradsystem.

Betecknas med två gyllene "pips" (enligt Stjärnflottans graderingsystem i TNG, DS9 och VOY).pt:Tenente

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki