FANDOM


Kallas även Minshara-klass (vulcansk beteckning). En M-klassplanet klassas som mycket lämplig för liv och har en atmosfär rik på syre och mycket vatten på ytan (dock under 80%, sedan blir planeten klassad till klass O eller P). En M-klassplanet är 10.000-15.000 km i diameter och ligger i den ekosfära zonen i ett solsystem. En klass M-planet blir 3-10 miljarder år. Kända klass M-planeter är: Jorden (Tellus), Cardassia Prime, Vulcan och Bajor.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki