FANDOM


Vem styr egentligen Memory Alpha?Redigera

Memory Alpha kontrolleras av administratörer. Alla administratörer listas på en särskild sida. Administratörerna har ansvar för att sköta sidan, plocka bort onödiga länkar, lägga till nödvändiga länkar m.m. Det är ingen stor skillnad på en administratör och vanlig medlem, men administratörerna kan redigeringskydda sidor och har möjlighet att påverka säkerheten.

Den här artikeln är tänkt att vara både en manual för nyblivna administratörer, samt ett sammanfattande dokument över hur administratörssysslor ska skötas.

AdministratörsrollenRedigera

En administratör (även kallad sysop) är en person som fått förtroendet från de andra deltagarna eller från någon med högre behörighet att få tillgång till vissa funktioner som skulle kunna missbrukas i fel händer. Memory Alpha har en ganska platt maktstruktur. Administratörer har inte en högre rang eller mer att säga till om än vilken användare som helst. En viktig egenskap för en administratör är att vara medveten om risken att uppfattas som auktoritär. I fallet med vandaler (se nedan) kan man behöva avvisa dem vänligt men bestämt, men maktutövning bör bara ske motvilligt och i nödfall. Speciellt är det viktigt att en administratör aldrig använder sina privilegier för att få övertag i konflikter med andra användare. Skilj på administratörsrollen och rollen som artikelförfattare.

Att vara administratör innebär inte några åtaganden, man gör bara de saker som man tycker man vill lägga ner tid på (men det är god sed att fixa klotter om man råkar stöta på det).

VerktygRedigera

Det har visat sig att det bästa sättet att förebygga klotter och vandalism, både i verkligheten och på en wiki, är att hålla det rent och snyggt. Det attraherar seriösa skribenter och får vandaler att tänka efter en extra gång innan dådet. För att sköta om Memory Alpha på bästa sätt, har administratörer tillgång till ett antal verktyg. Tänk på att dessa verktyg har tagits fram till stor del för att hantera målmedvetna och illasinnade vandaler på de väldigt mycket större engelska wikipedia. Att blockera en hel högstadieskola för att någon mindre välanpassad elev klottrat ner en enstaka sida är att skjuta mygg med kanon. "Rulla tillbaka" och "radera" räcker väldigt långt för svenska Memory Alphas behov. Du kan läsa mer om klottersanering och metoder för att stävja klotter på den externa sidan Wikipedia:sv:Klottersanering.

När du har blivit administratör kommer du att på sidan Speciella sidor att få tillgång till några nya funktioner längst ner under Speciella sidor för sysop. På Blockera en IP-adress kan IP-adresser och användare blockeras för kortare eller längre tid, och på Se och återställ raderade sidor kan raderade sidor läsas och återställas. På varje sida kommer du också att upptäcka två nya länkar längst ner och till vänster, med texten Skydda denna sida (eller Ta bort skydd av denna sida) respektive Radera denna sida. Dessa används för att låsa (eller låsa upp) sidor så att de inte kan redigeras av andra än administratörer, respektive att radera sidor.

Rulla tillbakaRedigera

"Rulla tillbaka" (Roll back) är en knapp som finns efter artikelnamnen på exempelvis listan över alla en användares bidrag. Att trycka på den knappen är samma sak som att leta reda på den senaste versionen som skrevs av en annan användare, redigera den och spara den utan att ändra något. Detta är klotterpatrullens förstahandsverktyg och bör användas ymnigt. Det kan tyckas simpelt, men med detta kan en hel dags vandalism återställas med några snabba klick. Det funkar dock bara för vandalism av befintliga sidor, helt nyskapade sidor måste raderas istället.

RaderingarRedigera

Sidor kan raderas, vilket i praktiken innebär att de flyttas till ett långtidsarkiv där de bara är läsbara för sysopar (via Se och återställ raderade sidor), som då även kan återställa raderade sidor. Klotter (könsord, svordomar, "adsddsfsafsdaf", "hej jag kladda på eran sida") kan raderas utan vidare. Även aningen tveksamma fall kan raderas direkt, eftersom andra administratörer kan se i borttagningsloggen vad du har gjort och därmed har en chans att invända om de inte håller med om din bedömning. Sidor som är svårbedömda eller där det saknas prejudikat bör tas upp på Memory Alpha:Sidor som bör raderas. Tänk på att ta bort ev. stötande text från kommentarsrutan när du raderar, annars når klottraren ändå sitt mål när texten hamnar i listan över de senaste ändringarna.

En mycket viktig princip är denna: om en vettig artikel har varit nåbar under ett visst namn en tid, måste den för all framtid vara nåbar den vägen. Detta handlar om Memory Alphas trovärdighet som källa. Om någon citerar Memory Alpha och anger en webbadress som referens, måste personen kunna vara helt säker på att adressen fungerar så länge Memory Alpha finns kvar. Det kan handla om adresser som publiceras i böcker, tidningar, avhandlingar och annat. Vi känner inte till var en artikel kan vara citerad, så därför kan vi inte ta bort en sida bara för att vi själva inte ser någon anledning till att den ska finnas kvar. När artiklar slås ihop eller flyttas runt, lämna alltid kvar en hänvisning till den närmast liknande artikeln. Hänvisningar är gjorda för att användas till detta.

Som administratör har du också möjlighet att radera bilder. Tänk dock på att bilder, i motsats till text, inte kan återställas när de väl har raderats, varför man måste tänka sig för noga innan man raderar en bild.

Skrivskydd (låsning) av sidorRedigera

Som administratör har du på varje artikel en knapp med texten Skydda denna sida. Genom att klicka på denna kan sidor låsas för redigeringar, en möjlighet som bör användas endast i extrema situationer, eller väldigt tillfälligt. Tänk på att det på framsidan står "Alla, även DU, kan redigera alla sidor". Enskilda sidor kan du spärra tillfälligt utan vidare konsultation, men om du planerar att spärra en sida under en längre tid (dagar) bör det tas upp till diskussion.

BlockeringarRedigera

Att blockera en användare är även det ett drastiskt drag. Man tystar en person, något som ger associationer till censur och åsiktsförtryck. Ofta döljer sig flera andra användare bakom samma IP-adress (det är vanligt att exempelvis hela skolor eller företag har samma IP-adress), vilket gör att många oskyldiga ofta blir drabbade för att en enda person missköter sig. Man bör av dessa skäl vara återhållsam med blockeringar och när de måste användas bör de vara så korta som möjligt.

Återställningar och raderingar är den första försvarslinjen, blockeringar bör få vänta tills dess att det är uppenbart att klottraren inte tänker nöja sig med ett fåtal godartade klottringar. Blockeringar bör anpassas till ändamålet och vara så korta som möjligt; en blockering på en timme är mer än nog för att en uttråkad högstadieelev ska tröttna och hitta något annat att roa sig med. Kom ihåg att det är lätt att förlänga en blockering vid behov, ta hellre till i underkant. Långtidsblockeringar är olämpliga av flera skäl, bland annat för att den ambitiösa klottraren ändå i allmänhet lätt kan ändra sin IP-adress. Blockeringar på mer än någon vecka bör inte användas om det inte finns mycket goda skäl att anta att blockeringen kommer att göra mer nytta än skada.

ÖvrigtRedigera

Som administratör har du möjlighet att redigera texterna på Special:Allmessages. Dessa styr texterna som syns på svenska Memory Alphas layout. Finns det text som står på engelska så skall denna översättas till svenska.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki