FANDOM


Språkdatabas (eng. Linguistic Database), en databas bestående av alla för stjärnflottan kända språk. Den utvecklas hela tiden, och anpassar sig med hjälp av sitt innehåll till att även omfatta nya språk.

Den har använts sedan första stjärnflottans tid och utvecklades oerhört med hjälp av exolingvisten Hoshi Sato ombord Enterprise NX-01.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki