FANDOM


Tincoo
Namn: Tincoo
Kön: Kvinna
Art: komarier
Spelas av: Kamala Dawson

Tincoo, qomarisk matematiker. När hon först mötte Doktorn upplevde hon honom primitiv och irriterande, och kunde med nöd och näppe tillåta sig att han behandlade henne och andra komarier. När hon sedermera hörde honom nynna på en melodi och senare även sjunga utvecklade hon ett intresse för hans sång. De hade aldrig hört musik tidigare och hon blev Doktorns största fan och skapade sin egna musikaliska komposition för honom, en komposition baserad på mellanrummet mellan två fraktaler. Doktorn själv såg detta som ett erkännande, men insåg för sent att det inte var honom de ville ha, utan hans sång. Till sist så skapade Tincoo en mer överlägsen version av Doktorn och hon behövde honom därefter inte längre. (VOY: "Virtuoso")

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki